Drážní průmysl-text

Jsme držiteli certifikátu pro drážní průmysl EN 15085-2.

CL2 – nové konstrukce, změny a opravy částí železničních kolejových vozidel bez zvláštní tlakové zkoušky, např.: vnitřní části osobních vozů (příčky, stěny, dveře, obložení), nosné pomocné rámy pro vnitřní části (elektrické, klimatizační a tlakovzdušná zařízení), posuvné dveře ve vozidlech vč. přechodových, nesamonosné podlahové skříně přístrojů (bez nosných rámů),

CL3 – nové konstrukce, změny a opravy částí železničních kolejových vozidel např.: různé kliky a páky, narážky, držáky pro informační panely, větrací žaluzie.